man-1079245_1280

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową. Kluczowym elementem funkcjonowania każdej firmy jest profesjonalnie i rzetelnie prowadzona dokumentacja. Zapraszamy do przekazania nam wszelkich obowiązków związanych z naliczaniem pensji, prowadzeniem dokumentacji pracowników oraz sporządzaniem deklaracji. Zakres naszych usług to:

Usługi płacowe

 • przygotowujemy umówy o pracę oraz umówy cywilnoprawne;
 • sporządzamy miesięczne listy płac zawierające wszystkie pozycje wynagrodzeń;
 • prowadzimy kartoteki wynagrodzeń;
 • rozliczamy miesięczne zaliczeki z tytułu podatku dochodowego pracowników oraz sporządzamy informacje roczne o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11;
 • zajmujemy się kompleksową obsługą rozliczeń z ZUS, w tym naliczaniem składek oraz sporządzaniem deklaracji ZUS;
 • przygotowujemy deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowania pracowników do ZUS;
 • sporządzamy raporty RMUA;
 • wystawianiamy zaświadczenia Rp7;
 • przygotowujemy dokumenty dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego);
 • wystawiamy świadectwa pracy.

Usługi kadrowe

 • prowadzimy akta personalne pracowników;
 • monitorujemy wykorzystanie urlopów pracowniczych;
 • kontrolujemy ważność okresowych badań lekarskich pracowników;
 • monitorujemy terminy obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników;
 • prowadzimy pozostałą dokumentację kadrowej zgodzie z prawem pracy oraz z zasadami rozliczeń podatkowych;
 • wystawiamy dokumenty kadrowe na życzenie pracodawcy bądź pracownika.
taxpit