Termin wystawiania faktur VAT

Niezależnie od tego, czy fakturę wystawiasz ręcznie, czy zrobi to używany w firmie program do fakturowania obowiązują Cię terminy. Ogólna zasada mówi, że masz na to czas maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym dokonana została dostawa towarów lub wykonana usługa. Podobnie postąpisz, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymasz zaliczkę, wtedy fakturę wystawiasz nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Oczywiście, wyjątki, a dotyczą:

  • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych – tu fakturę wystawisz nie później niż 30-ego dnia od dnia wykonania usługi;

  • dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych – gdzie masz na to czas do 60-ego dnia od dnia wydania towarów, ale jeżeli wchodzą w grę jeszcze zwroty i wynika to z zawartej umowy – wtedy wydłuża się on do 120-ego dnia od pierwszego dnia wydania towarów;

  • w przypadku drukowania książek, z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług-do 90-ego dnia od dnia wykonania czynności;

  • przy świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz dozoru mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, stanowiących import usług – z upływem terminu płatności.

A co w sytuacji, gdy klient chce fakturę do wystawionego wcześniej paragonu?

Jeżeli klient zgłosi Ci takie żądanie w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, musisz wystawić taką fakturę. Pamiętaj tylko o dołączeniu do Twojej kopii owego paragonu. A jeżeli upłyną już te trzy miesiące nie masz już takiego obowiązku.

Wiedz też, że od 2018 r. fakturę do paragonu dla podatnika podatku VAT, będziesz musiał wystawić, wyłącznie wtedy, gdy okaże Ci paragon, który zawierał będzie NIP nabywcy, a o taki musi Cię wcześniej poprosić.

Jeżeli potrzebujesz programu do wystawiania faktur, dostosowanego do potrzeb pliku JPK, mamy dla Ciebie rozwiązanie – Faktura Expert www.faktura-expert.pl jest właśnie dla Ciebie.

Dodaj komentarz