PIT – jak wykonać rozliczenie podatku dochodowego?

Na rozliczenie podatku dochodowego mamy czas do 30 kwietnia (PIT 28 należy złożyć do końca stycznia).

Co zrobić, by bez problemu rozliczyć się z fiskusem?

  • Przeanalizuj źródła dochodów; zastanów się, czy oprócz głównych przychodów (z działalności gospodarczej, umowy o pracę, emerytury/renty) nie osiągnąłeś jeszcze innych. Może było zlecenie/dzieło, najem, świadczenia z zagranicy?
  • Zastanów się, jakie koszty uzyskania przychodu poniosłeś – czy np. na PIT-11 pracodawca uwzględnił koszty dojazdu z innej miejscowości.
  • Podlicz zapłacone w danym roku składki ZUS z poszczególnych rodzajów przychodów. Pamiętaj składka ZUS może być uwzględniona tylko w wysokości 7,75%.
  • Pomyśl, z jakich odliczeń mógłbyś skorzystać np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej lub oddania krwi.
  • Oblicz łączną sumę zapłaconych do urzędu zaliczek na podatek, a w przypadku prowadzenia firmy także te należne, nawet jeżeli nie równały się one tym zapłaconym.
  • Sprawdź, czy lepiej rozliczyć się samodzielnie, czy łącznie z małżonkiem, a może jako osoba samotnie wychowująca dzieci? Wszystkie te opcje umożliwia darmowy program PIT www.pit-format.pl. Pamiętaj, że wspólne rozliczenie, to podwójne zastosowanie ulgi podatkowej i możliwość uniknięcia drugiego progu podatku.
  • Sporządź swoje zeznanie na odpowiednim druku PIT. Dla zatrudnionych lub pobierających świadczenia z ZUS jest PIT-37. Jeżeli prowadzisz firmę na zasadach ogólnych dla Ciebie jest druk PIT-36. Ten sam formularz zastosujesz, pomimo braku firmy, gdy pobierasz dochody z zagranicy lub opodatkowujesz także dochody małoletnich dzieci. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo wybiorą druk PIT-36L, a opodatkowani Ryczałtem Ewidencjonowanym –PIT 28. Otrzymane przychodu ze zbycia papierów wartościowych, czy udziałów/akcji – wykażesz na PIT-38. A PIT-39 złożysz, gdy osiągnąłeś przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
  • Złóż swoje zeznanie w urzędzie lub wyślij je przez internet – do weryfikacji będziesz potrzebował kwoty przychodu wykazanej w PIT za ubiegły rok.

Najłatwiej roczny PIT wypełnić przez internet z pomocą programu, jak choćby PIT Format. Ten darmowy program PIT umożliwia błyskawicznie wykonać rozliczenie PIT 37, PIT 28 i pozostałych PIT, a wypełnione zeznanie wraz z załącznikami prześle elektronicznie do urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz