Jednolity plik kontrolny – wysyłka pliku JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 obowiązek wysyłki pliku JPK_VAT dotyczy już wszystkich podatników. O czym należy pamiętać przy wysyłce?

  1. Reserch firmy

Przenalizuj każdą sytuację, jaka ma wpływ na rozliczenia podatkowe. Zastanów się, gdzie prowadzona jest sprzedaż i z ilu systemów informatycznych wystawiane są faktury. Jeżeli z kilku to, czy jesteś w stanie połączyć pliki? Z pewnością warto użyć do tego program na scalanie JPK. Wysyłasz jeden plik JPK_VAT zawierający zarówno sprzedaż, jak koszty!

  1. Weryfikacja poprawności danych

Weryfikacja danych księgowych, jakie wykazujesz jest istotna, ponieważ przesyłasz kontrolerom informacje o swoich transakcjach.

Upewnij się, czy plik JPK_VAT jest zgodny z deklaracjami?

Poszczególne pozycje pliku muszą być tożsame z pozycjami z deklaracji VAT 7/7K, VAT-27 i informacją VAT-UE. Ważne jest więc, by program księgowy umożliwiał szybką weryfikację tych zagadnień oraz dał możliwość głębszej analizy zawartych w nich danych.

Zweryfikuj status VAT kontrahentów.

Sprawdzenie statutu czynnego podatnika VAT ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku odliczeń podatku naliczonego, ale i w podatku należnym, szczególnie w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, czy odwrotnego obciążenia.

Sprawdź numerację faktur sprzedażowych.

Sprawdź ciągłość numeracji faktur sprzedaży, czy nie wykazano w nim wielokrotne tego samego numeru, zwłaszcza w przypadku faktur korygujących, gdzie może to skutkować zaniżeniem podatku należnego. Weź też pod uwagę numerację faktur zakupowych, bowiem mogą one podlegać kontroli krzyżowej.

Przeanalizuj daty sprzedaży

Jeżeli data sprzedaży jest inna niż wystawienia dokumentu, musi zostać wykazana w pliku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku faktur korygujących, które odnoszą się zeszłych okresów.

  1. Wysyłka pliku JPK

Plik JPK_VAT wysłać można wyłącznie elektronicznie za okresy miesięczne, nawet jeżeli VAT rozliczany jest kwartalnie. Do jego weryfikacji potrzebny będzie podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-Puap. Gdy wysyłasz go za kogoś koniecznie złóż wcześniej do urzędu pełnomocnictwo UPL-1.

  1. Pobranie UPO

Na koniec nie zapomnij pobrać UPO, niestety może to potrwać dłuższą chwilę. Nie odkładaj tego jednak bowiem jest to jedyne potwierdzenie, że plik JPK złożyłeś w terminie.

Jeśli masz obawy, czy prawidłowo scalisz i prześlesz plik JPK użyj do tego program JPK  www.jpk-link.pl – to proste łączenie i wysyłka pliku JPK_VAT.

Dodaj komentarz